Nr 31/2003  | 08-05-2003

Koncesja na obrót paliwami gazowymi

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 30 kwietnia 2003 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OPG/88/554/W/2/2003/MJ udzielił Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A. Koncesję na obrót paliwami gazowymi na okres od 2 czerwca 2003 r. do 2 czerwca 2013 r.

Realizując przyjętą strategię Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. rozszerza zakres prowadzonej działalności gospodarczej o obrót gazem ziemnym na terenie kraju w celu wspólnego zaopatrzenia w paliwo gazowe podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Podjęte działania mają na celu optymalizację kosztów zakupu surowca gazowego, co w skali kilku najbliższych lat ma za zadanie doprowadzić do kilkudziesięciomilionowych oszczędności.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.