Nr 33/2003  | 13-05-2003

Wpływ wyceny zapasów

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna podaje do wiadomości informację na temat wpływu wyceny zapasów metodą „ostatnie przyszło - pierwsze wyszło” (LIFO) na nieskonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN i skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za I kwartał 2003 roku.

Dokonany przez Spółkę szacunek zysków brutto oraz zysków netto (tj. po uwzględnieniu efektów w odroczonym podatku dochodowym) PKN ORLEN oraz Grupy Kapitałowej PKN ORLEN według Polskich Standardów Rachunkowości (PSR) oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) z zastosowaniem metody LIFO do wyceny zapasów jest następujący (w milionach złotych).