Nr 40/2003  | 26-05-2003

Podpisanie listu intencyjnego z Agrofert Holding a.s.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 26 maja 2003 roku podpisał list intencyjny z firmą Agrofert Holding a.s. z siedzibą w Pradze, dotyczący możliwości utworzenia wspólnego konsorcjum, które miałoby uczestniczyć w prywatyzacji spółki Unipetrol a.s.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.