Nr 43/2003  | 04-06-2003

Projekty uchwał na WZ PKN ORLEN S.A. w dniu 24 czerwca 2003 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje do wiadomości pełną treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w dniu 24 czerwca 2003 roku.