Nr 45/2003  | 17-06-2003

Umowa pomiędzy Rafinerią Trzebinia S.A. a AT AGRAR - TECHNIK GmbH & Co. KG

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 16 czerwca Rafineria Trzebinia S.A. podpisała umowę z AT AGRAR - TECHNIK GmbH & Co. KG na budowę instalacji biodiesla w Rafinerii Trzebinia S.A. o wydajności 100 tys. ton/rok.

Wartość umowy wynosi 16 932,00 tys. EURO. Zakończenie budowy oraz oddanie instalacji do eksploatacji planuje się w IV kwartale 2004 roku. Rafineria Trzebinia S.A. należy do Grupy Kapitałowej ORLEN. PKN ORLEN S.A. posiada w niej 77,07 % udziałów.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A