Nr 47/2003  | 24-06-2003

Kompleksowy Program Redukcji Kosztów Operacyjnych w PKN ORLEN SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje o podjęciu decyzji o przygotowaniu i wdrożeniu Kompleksowego Programu Redukcji Kosztów Operacyjnych w PKN ORLEN. Celem przyjętego programu jest poprawa wydajności i podniesienie wartości firmy poprzez trwałą redukcję kosztów operacyjnych.

Przyjęty przez Zarząd PKN ORLEN S.A. poziom redukcji kosztów operacyjnych wynosi 800 milionów zł rocznie w odniesieniu do bazy kosztowej w 2002 r.

Wdrożenie Kompleksowego Programu Redukcji Kosztów Operacyjnych rozpocznie się 1 lipca 2003 roku. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca roku 2004 tak, aby w roku obrachunkowym 2005 odzwierciedlony został pełen efekt oszczędności. Z łącznego poziomu 800 mln zł, 91% dotyczy redukcji kosztów rzeczowych, natomiast pozostałe 9% redukcji kosztów pracy.

Podany cel został ustalony na podstawie porównań do wyników najlepszych, porównywalnych Spółek w sektorze paliwowym i oczekiwań rynków finansowych. Jego wykonalność została oddolnie zweryfikowana przez Dyrektorów Raportujących we wszystkich obszarach działalności Spółki. Doradcami Koncernu w realizacji tego projektu są specjaliści z firmy McKinsey.

Zarząd PKN ORLEN S.A. jest przekonany, że redukcja kosztów operacyjnych Spółki pozwoli na istotne podniesienie jej zyskowności i wartości rynkowej. Jednocześnie, podniesie znacząco konkurencyjność Spółki na rynkach paliwowych w Polsce i Europie Centralnej, co będzie szczególnie istotne w kontekście mających obecnie miejsce procesów konsolidacyjnych w branży paliwowej w Europie Centralnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm)

Zarząd PKN ORLEN S.A.