Nr 49/2003  | 25-06-2003

Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 17 czerwca 2003 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OGZ/12/554/W/2/2003/AS udzielił Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A. Koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą na okres od 20 czerwca 2003r. do 20 czerwca 2013r.

Realizując przyjętą strategię Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. rozszerza zakres prowadzonej działalności gospodarczej o obrót gazem ziemnym z zagranicą w celu wspólnego zaopatrzenia w paliwo gazowe podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Podjęte działania mają na celu optymalizację kosztów zakupu surowca gazowego, co w skali kilku najbliższych lat ma za zadanie doprowadzić do kilkudziesięciomilionowych oszczędności.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.