Nr 51/2003  | 30-06-2003

Wykaz akcjonariuszy po ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 24 czerwca 2003

Wykaz akcjonariuszy po ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 24 czerwca 2003 roku Raport bieżący z dnia 30 czerwca 2003 roku Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w dniu 24 czerwca 2003 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji.