Nr 56/2003  | 14-07-2003

Decyzja Nafty Polskiej S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zawiadamia, iż otrzymał pismo Nafty Polskiej S.A. informujące, że w dniu dzisiejszym Zarząd Nafty Polskiej S.A. podjął decyzję o odrzuceniu oferty Konsorcjum Rotch Energy Limited oraz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z dnia 11 grudnia 2002 roku wraz z późniejszymi uzupełnieniami (oferta na nabycie od Nafty Polskiej S.A. 75% akcji w kapitale zakładowym Rafinerii Gdańskiej S.A - obecnie Grupa Lotos S.A.) bez podania przyczyny.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zawiadamia także, iż w dniu dzisiejszym otrzymał również dodatkowe pismo Nafty Polskiej S.A. informujące, że Nafta Polska S.A. podjęła decyzję o zakończeniu prowadzonego procesu udostępniania akcji Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa Lotos S.A.) bez rozstrzygnięcia.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. analizuje obecnie wpływ powyższych decyzji Nafty Polskiej S.A. na dalsze działania w ramach strategii Koncernu dotyczące stworzenia związków kapitałowych pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. oraz Grupą Lotos.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.