Nr 57/2003  | 17-07-2003

Zakończenie procesu związanego ze zbyciem przez Naftę Polską SA trzeciej transzy akcji PKN ORLEN SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("Spółka") zawiadamia, iż otrzymał od Nafty Polskiej S.A. pismo informujące, że Zarząd Nafty Polskiej S.A. podjął decyzję o zakończeniu procesu związanego ze zbyciem trzeciej transzy akcji Spółki, których właścicielem jest Nafta Polska S.A., stanowiących 17,58% kapitału zakładowego Spółki.

(patrz raporty bieżące nr: 50/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 roku, 54/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 roku, 55/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 roku oraz 72/2001 z dnia 12 października 2001 roku)

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.