Nr 58/2003  | 17-07-2003

Wygaśnięcie Umowy Konsorcjum

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż skierował do Rotch Energy Limited pismo stwierdzające, że z uwagi na fakt zakończenia przez Naftę Polską S.A. procesu udostępniania akcji Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa Lotos S.A.), Umowa Konsorcjum zawarta w dniu 30 października 2002 roku pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. oraz Rotch Energy Limited wygasła, a tym samym Konsorcjum zawiązane na mocy niniejszej Umowy ustało, jako że określony w Umowie Konsorcjum cel, dla którego Konsorcjum zostało zawiązane, stał się niemożliwy do spełnienia.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.