Nr 69/2003  | 19-09-2003

List intencyjny w procesie prywatyzacji SNP Petrom

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 19 września 2003 roku został złożony w rumuńskim Ministerstwie Gospodarki i Handlu list intencyjny wyrażający zainteresowanie PKN ORLEN S.A. udziałem w procesie prywatyzacji spółki SNP Petrom w Rumunii.

PKN ORLEN S.A. dopuszcza także możliwość stworzenia konsorcjum inwestorów w celu nabycia akcji rumuńskiej spółki. Zainteresownaie prywatyzacjią SNP Petrom jest zgodne ze strategią PKN ORLEN, zakładającą udział w regionalnej konsolidacji przemysłu rafineryjno-petrochemicznego. Szczególnie interesującymi elementami przedsięwzięcia jest potencjał rynku paliw w Rumunii oraz aktywa wydobywcze.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.