Nr 72/2003  | 26-09-2003

Kierunki strategii rozwoju

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zatwierdziła kierunki przedstawione przez Zarząd Spółki w strategii rozwoju PKN ORLEN S.A.

Zatwierdzona strategia Spółki zakłada m. in. zwiększenie wartości ekonomicznej PKN ORLEN S.A., zgodnie z realizowaną strategią zarządzania wartością firmy oraz stworzenie podstaw dla rozpoczęcia procesu konsolidacji środkowoeuropejskiej branży naftowej i utworzenie pionowo zintegrowanego, regionalnego koncernu naftowego, którego potencjał zapewni mu trwałą pozycję w regionie.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.) Zarząd PKN ORLEN S.A.