Nr 102/2003  | 31-12-2003

Sprzedaż udziałów 7 spółek

Raport 31 grudnia 2003. Sprzedaż udziałów 7 spółek serwisowych.