Nr 77/2003  | 20-11-2003

Podpisanie umowy z Agrofert Holding a.s.

Przedmiotowa umowa jest konsekwencją podpisanego w dniu 26 maja 2003 roku listu intencyjnego (patrz raport bieżący nr 40/2003 z dnia 26 maja 2003 roku). Umowa zawiera wstępne ustalenia dotyczące kooperacji stron w procesie prywatyzacji oraz określa wstępny podział aktywów Unipetrol a.s. pomiędzy parterów w wypadku wygrania przetargu przez PKN ORLEN S.A.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.