Nr 77/2003  | 23-10-2003

Zawarcie umowy o prace projektowe i roboty budowlane przez Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

W dniu 22 października 2003 roku Zarząd PKN ORLEN S.A. powziął wiadomość o zawarciu umowy o prace projektowe i roboty budowlane pomiędzy Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, Tecnimont Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Tecnimont S.p.A. z siedzibą w Mediolanie, Włochy. Przedmiotem umowy z dnia 21 października 2003 roku jest zaprojektowanie i wybudowanie nowych instalacji do produkcji polipropylenu i polietylenu w ramach wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Basell Europe Holdings B.V. Łączny koszt wspólnego przedsięwzięcia wynosi około 500 mln EURO. Zarówno PKN ORLEN S.A. jak i Basell Europe Holdings B.V. posiadają po 50% udziałów w kapitale zakładowym Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, które reprezentują po 50% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.