Nr 78/2003  | 30-10-2003

Zbycie udziałów w spółce ORLEN Transport Warszawa

Zbycie przez PKN ORLEN S.A. 94,49% udziałów w spółce ORLEN Transport Warszaw Sp. z o.o. na rzecz ORLEN Transport Płock Sp. z o.o.