Nr 79/2003  | 31-10-2003

Zmiana terminu przekazania sprawozdania finansowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania skonsolidowanego sprawozdania finansowego z elementami jednostkowego za
3 kwartał 2003 roku z dnia 13 listopada 2003 roku na dzień 14 listopada 2003 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 69 Ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.