Nr 83/2003  | 14-11-2003

Wpływ wyceny zapasów

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna podaje do wiadomości informację na temat wpływu wyceny zapasów metodą "ostatnie przyszło - pierwsze wyszło" (LIFO) na nieskonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN i skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za III kwartał 2003 roku i III kwartały 2003 roku.

Zobacz cały dokument w pliku doc poniżej.