Nr 84/2003  | 17-11-2003

Udział w przetargu prywatyzacyjnym czeskiego Unipetrol a.s.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 17 listopada 2003 roku wystosował list (expression of interest) na ręce WestLB w Pradze - doradcy prywatyzacyjnego Rządu Czech, wyrażający wstępne zainteresowanie PKN ORLEN S.A. udziałem w przetargu prywatyzacyjnym Unipetrol a.s.

List jest odpowiedzią na opublikowane 6 listopada br. ogłoszenie Czeskiego Funduszu Własności Narodowej dotyczące otwarcia procesu prywatyzacji czeskiego Unipetrol a.s.

(patrz również raport bieżący nr 40/2003 z dnia 26 maja 2003 roku)

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)