Nr 85/2003  | 20-11-2003

Podpisanie umowy z Agrofert Holding a.s.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 19 listopada 2003 roku podpisał umowę z firmą Agrofert Holding a.s. z siedzibą w Pradze, dotyczącą współpracy stron w procesie prywatyzacji czeskiego holdingu Unipetrol a.s.

Przedmiotowa umowa jest konsekwencją podpisanego w dniu 26 maja 2003 roku listu intencyjnego (patrz raport bieżący nr 40/2003 z dnia 26 maja 2003 roku). Umowa zawiera wstępne ustalenia dotyczące kooperacji stron w procesie prywatyzacji oraz określa wstępny podział aktywów Unipetrol a.s. pomiędzy parterów w wypadku wygrania przetargu przez PKN ORLEN S.A.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.) Zarząd PKN ORLEN S.A.