Nr 88/2003  | 21-11-2003

Złożenie wstępnej oferty na prywatyzację SNP Petrom w Rumunii

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 21 listopada 2003 roku została złożona w Ministerstwie Gospodarki i Handlu w Bukareszcie wstępna, niewiążąca oferta w ramach procesu prywatyzacji skierowanego na zbycie 51% akcji spółki SNP Petrom S.A., największego koncernu paliwowego w Rumunii.

(Patrz raport bieżący nr 69/2003 z dnia 19 września 2003 roku)

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.) Zarząd PKN ORLEN S.A.