Nr 89/2003  | 21-11-2003

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w dniu 20 listopada 2003 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku dokonania zamiany 7.531.924 obligacji serii A na 7.531.924 akcje serii D w ramach realizacji programu motywacyjnego dla członków zarządu i kadry kierowniczej PKN ORLEN S.A.

Dotychczasowy kapitał zakładowy PKN ORLEN S.A. o wartości 525.221.421,25 zł został podwyższony o kwotę 9.414.905 zł tj. do kwoty 534.636.326,25 zł.

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego łączna liczba akcji, każda o wartości nominalnej 1,25 zł, będzie wynosić 427.709.061. Jedna akcja upoważnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 12 oraz § 18 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku (Dz.U. Nr 139 poz. 1569)

Zarząd PKN ORLEN S.A.