Nr 95/2003  | 18-12-2003

PKN ORLEN S.A. i ZA Puławy S.A. podpisały List Intencyjny o współpracy w zakresie produkcji kaprolaktamu i zaopatrzenia w gaz ziemny

Zarząd Polskiego koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż w dniu 17 grudnia 2003 roku Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. i Zakłady Azotowe Puławy S.A. podpisały List Intencyjny o współpracy w zakresie produkcji kaprolaktamu i zaopatrzenia w gaz ziemny.

Dokonane ustalenia określają wykorzystanie potencjału Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. i Zakładów Azotowych Puławy S.A. w celu poszukiwania aliansów produkcyjnych, powiązań biznesowych i inwestycyjnych w segmencie produkcji kaprolaktamu i wspólnych przedsięwzięć dotyczących zaopatrzenia w gaz ziemny.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.