Nr 96/2003  | 18-12-2003

Spłata pożyczki przez Polkomtel S.A.

W dniu 17 grudnia 2003 roku spółka Polkomtel S.A. dokonała wcześniejszej spłaty pożyczki na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Wartość zwróconej pożyczki to 98.050.000 PLN plus odsetki w wysokości 2 132 832,63 PLN. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. posiada 19,61% akcji spółki Polkomtel S.A.

(patrz raport bieżący nr 71/2001 z dnia 8 października 2001 roku)

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.