Nr 1/2004  | 02-01-2004

Zawarcie kontraktów na dostawy benzyn i oleju napędowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 31 grudnia 2003 roku PKN ORLEN S.A. zawarł kontrakty roczne:
z BP Polska Spółka z o.o. Przedmiotem umowy jest sprzedaż benzyn i oleju napędowego spółce BP Polska Sp. z o.o. w roku 2004. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 3.342.000.000 PLN (brutto).
z SHELL Polska Spółka z o.o. Przedmiotem umowy jest sprzedaż benzyn i oleju napędowego spółce SHELL Polska Sp. z o.o. w roku 2004. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 1.920.000.000 PLN (brutto).

Powyższe umowy stanowią "znaczące umowy" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że wartość poszczególnych umów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.