Nr 3/2004  | 08-01-2004

Porozumienie PKN ORLEN SA i ConocoPhillips

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") informuje, że w dniu 7 stycznia 2004 r. PKN ORLEN oraz ConocoPhillips Central and Eastern Europe Holdings B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("ConocoPhillips") zawarły Porozumienie w sprawie zamiaru współpracy w procesie prywatyzacji spółki UNIPETROL, a.s. działającej w czeskim sektorze naftowym ("UNIPETROL").

Porozumienie to określa wstępne warunki współpracy stron, wskazuje proponowany docelowy udział stron w określonych spółkach z Grupy UNIPETROL, a także ewentualne warunki nabycia przez strony pewnych aktywów Grupy UNIPETROL w przypadku pomyślnego udziału PKN ORLEN w prywatyzacji UNIPETROL.

Porozumienie odzwierciedla wczesny etap rozmów pomiędzy ConocoPhillips a PKN ORLEN i nie nakłada na żadną ze stron prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy w przyszłości.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.