Nr 19/2004  | 08-04-2004

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2004 roku wprowadziło zmiany do składu Rady Nadzorczej.