Nr 20/2004  | 16-04-2004

Oferta na SNP Petrom S.A.

PKN Orlen uczestniczy obecnie w różnych trwających procesach prywatyzacyjnych w sektorze naftowym w Europie Środkowej. PKN Orlen dwukrotnie występował do rządu rumuńskiego o przełożenie terminu składania ofert wiążących w związku z koniecznością przeprowadzenia dalszych, poszerzonych analiz, uwzględniających wpływ tych procesów na udział w prywatyzacji SNP Petrom S.A. Rząd rumuński podjął jednak decyzję o utrzymaniu terminu składania ofert wiążących na zakup akcji SNP Petrom S.A. wyznaczonego na 15 kwietnia 2004 r.
Jednocześnie PKN Orlen informuje, że podtrzymuje swoje zainteresowanie rynkiem rumuńskim oraz, że gotów jest rozważyć udział w prywatyzacji SNP Petrom S.A., gdyby nie doszło do sprzedaży akcji SNP Petrom S.A. przez rząd rumuński w obecnym przetargu.

(Patrz także wcześniejsze raporty na ten temat: raport bieżący nr 88/2003 z dnia 21 listopada 2003 roku oraz 69/2003 z dnia 19 września 2003 roku)

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.