Nr 22/2004  | 20-04-2004

Lista akcjonariuszy po NWZ PKN ORLEN SA w dniu 8 kwietnia 2004

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w dniu 8 kwietnia 2004 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji.