Nr 27/2004  | 24-04-2004

Oferta nabycia 62,99% akcji w kapitale zakładowym UNIPETROL

W dniu 23 kwietnia 2004 roku PKN ORLEN złożył ofertę („Oferta”) nabycia 62,99% akcji w kapitale zakładowym UNIPETROL, a.s., spółki działającej w czeskim sektorze naftowym („UNIPETROL”), oraz nabycia wierzytelności Česká konsolidační agentura („ČKA”) wobec pewnych podmiotów znajdujących się bezpośrednio lub pośrednio w posiadaniu UNIPETROL, jak również 9,76% akcji w kapitale zakładowym spółki Spolana, a.s., znajdujących się obecnie w posiadaniu ČKA (łącznie „Aktywa ČKA”).

Oferta stanowi część strategii PKN ORLEN, która przewiduje zajęcie przez spółkę czołowego miejsca w procesie konsolidacji sektora przetwórstwa paliw w Europie Środkowej.