Nr 29/2004  | 29-04-2004

Brak oficjalnego potwierdzenia decyzji Rządu Czeskiego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, iż do chwili obecnej nie otrzymał oficjalnego, pisemnego potwierdzenia, że rząd czeski dokonał wyboru oferty PKN ORLEN na zakup 62,99% akcji w Unipetrol a.s. - wiodącej w Czechach grupy w branży paliwowo – petrochemicznej, oferowanych w przetargu publicznym przez Fundusz Majątku Narodowego.

Jedyne informacje, jakimi dysponuje Zarząd PKN ORLEN, z których mogłoby wynikać, że rząd czeski podjął decyzję, co do rozstrzygnięcia powyższego przetargu, są to informacje przekazane telefonicznie przez WestLB, doradcę rządu czeskiego.

Zarząd PKN ORLEN niezwłocznie poinformuje o decyzji rządu czeskiego po otrzymaniu oficjalnej informacji.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)