Nr 36/2004  | 14-05-2004

Podwyższenie kapitału zakładowego ORLEN Deutschland

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 14 maja 2004 roku powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 11 maja 2004 r. w Sądzie Rejestrowym w Elmshorn (Niemcy) podwyższenia kapitału zakładowego ORLEN Deutschland Immobilien GmbH z siedzibą w Elmshorn , Niemcy.

Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 30 000 000,00 EUR do kwoty 60 000 000,00 EUR – to jest o kwotę 30 000 000,00 EUR poprzez fuzję z Orlen Deutschland GmbH i zmianę umowy spółki. Udziały w podwyższonym kapitale zostały objęte przez jedynego wspólnika – PKN ORLEN S.A. i pokryte w formie wkładu pieniężnego. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 1.200.000.

Jednocześnie w dniu 11 maja 2004 w wyniku fuzji następujące firmy zostały wykreślone z rejestru:
1. Jewel Tankstellen Nord GmbH (przejęte przez AMF Service GmbH)
2. Orlen Tankstellen Aktiengesellschaft (przejęte przez AMF Service GmbH)
3. NTG Norddeutsche Tankstellen AG (przejęte przez ORLEN Deutschland Immobilien GmbH)
4. AMF Service GmbH (przejęte przez Orlen Deutschland GmbH)
5. Orlen Deutschland GmbH (w wyniku fuzji z ORLEN Deutschland Immobilien GmbH)

Ponadto zmieniono nazwę spółki z ORLEN Deutschland Immobilien GmbH na ORLEN Deutschland GmbH.

Przedmiot działalności ORLEN Deutschland GmbH obejmuje detaliczny i hurtowy handel paliwami.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland GmbH.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.12 oraz § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).