Nr 37/2004  | 21-05-2004

Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 24 czerwca 2004 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., które odbędzie się w dniu 24.06.2004 roku, o godz. 10.00 w Płocku.