Nr 40/2004  | 04-06-2004

Zakończenie przygotowań do podpisania umów prywatyzacyjnych holdingu Unipetrol

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, że dziś rano, tj 04.06.2004, PKN ORLEN i Fundusz Majątku Narodowego Republiki Czeskiej zakończyli pomyślnie przygotowania dokumentacji prawnej transakcji dotyczącej prywatyzacji poprzez sprzedaż akcji czeskiego holdingu Unipetrol a.s., a także sprzedaży pewnych aktywów będących w posiadaniu Czeskiej Agencji Konsolidacyjnej.

Strony planują podpisanie odpowiednich umów w dniu dzisiejszym, tj. w piątek, 4 czerwca o godzinie 12:00.
Po podpisaniu umów Spółka przekaże stosowny komunikat w formie raportu bieżącego, zawierającego informacje o zawartych umowach.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN SA