Nr 42/2004  | 15-06-2004

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2004 roku powziął wiadomość o rezygnacji w dniu 11 czerwca 2004 roku Pana Mariana Czakańskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Przyczyną rezygnacji było powołanie Pana Mariana Czakańskiego na stanowisko Ministra Zdrowia.