Nr 44/2004  | 24-06-2004

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („PKN ORLEN”) informuje, iż zgodnie z par. 8 ust.1 Statutu Spółki, Skarb Państwa w dniu 24 czerwca 2004 roku, odwołał Pana Janusza Zielińskiego ze składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Jednocześnie w dniu 24 czerwca 2004 roku powołał w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN Pana Michała Stępniewskiego.

Pan Michał Stępniewski, lat 30, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W czerwcu 2002 roku uzyskał tytuł Radcy Prawnego. Ukończył również Studium Prawa Brytyjskiego przy Uniwersytecie w Cambridge.

  • maj 2004 – obecnie – Doradca Ministra Skarbu Państwa
  • 2000 – obecnie – wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
  • wrzesień 2002 – maj 2004 – rzecznik prasowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
  • 1997 – 2002 - pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Pan Michał Stępniewski złożył oświadczenie, iż nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej i osobowej. Nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, jak również nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.