Nr 63/2004  | 05-08-2004

Rezygnacja Pana Wieczorkiewicza z funkcji członka Rady Nadzorczej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 5 sierpnia 2004 roku Pan Andrzej Wieczorkiewicz zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
Pan Andrzej Wieczorkiewicz nie podał przyczyn swojej rezygnacji.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 30 oraz § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz 1569 z późn. zm.).