Nr 65/2004  | 06-08-2004

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2004 roku odwołała ze składu Rady Nadzorczej:

1. Jana Wagę
2. Ryszarda Ławniczaka
3. Andrzeja Studzińskiego
4. Krzysztofa Szlubowskiego
5. Janusza Zielińskiego

Z dniem 5 sierpnia 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna powołało w skład Rady Nadzorczej:

1. Jacka Bartkiewicza
2. Raimondo Egginka
3. Macieja Giereja
4. Krzysztofa Lisa
5. Małgorzatę Okońską-Zaremba
6. Piotra Osieckiego
7. Ireneusza Wesołowskiego
8. Krzysztofa Żyndula