Nr 69/2004  | 17-08-2004

Jacek Walczykowski odwołany z funkcji Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.

Zmiany w składzie Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Rada Nadzorcza dokonała analizy procesu wyboru Prezesa Zarządu Spółki PKN ORLEN S.A. Pana Jacka Walczykowskiego.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2004 roku podjęła uchwałę o odwołaniu pana Jacka Walczykowskiego z funkcji Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. – Dyrektora Generalnego. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W dniu 16 sierpnia 2004 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. podjęła jednomyślnie uchwałę o czasowym powierzeniu Panu Januszowi Wiśniewskiemu, dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu PKN ORLEN S.A., uprawnień Prezesa Zarządu do czasu powołania Prezesa Zarządu w ramach procedury przyjętej przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza przyjęła zasady wyboru nowego Prezesa Zarządu z udziałem dotychczasowego doradcy personalnego.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 30 oraz § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569).