Nr 70/2004  | 18-08-2004

Lista akcjonariuszy po NWZ PKN ORLEN S.A

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w dniu 5 sierpnia 2004 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji: