Nr 72/2004  | 20-09-2004

Nowy statut spółki

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 17 września 2004 roku Rada Nadzorcza przyjęła tekst jednolity Statutu PKN ORLEN. W załączeniu tekst jednolity Statutu.