Nr 77/2004  | 30-09-2004

Sąd postanowił oddalić wniosek Bengodi Finance

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż w dniu 30 września 2004 roku otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy, w którym Sąd postanowił oddalić wniosek Bengodi Finance S.A. z siedzibą w Warszawie o zabezpieczenie powództwa.

Bengodi Finance S.A. wniósł pozew o unieważnienie uchwały nr 14 podjętej w dniu 5 sierpnia 2004 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. dotyczącej powołania na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Pana Jacka Bartkiewicza.

(Patrz również Raport bieżący nr 66 z dnia 12 sierpnia 2004 roku)

Raport sporządzono na podstawie § 49 Ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.