Nr 74/2004  | 22-09-2004

ORLEN Deutschland podpisał kontrakt na dostawy benzyn i oleju napędowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 6 września 2004 roku ORLEN Deutschland AG zawarł kontrakt roczny z Shell Deutschland Oil GmbH. Przedmiotem umowy jest sprzedaż od ok. 350 do 450 tys.m3 benzyn i oleju napędowego spółce ORLEN Deutschland AG w 2004 roku. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 360 mln EURO.

Powyższa umowa jest formalnym usankcjonowaniem wcześniejszych uzgodnień realizowanych w ciągu bieżącego roku i stanowi „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN.

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland AG.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.