Nr 80/2004  | 06-10-2004

Zbycie udziałów spółki RAF-TRANS Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż w dniu 29 września 2004r. na podstawie umowy sprzedaży udziałów, Spółka ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. nabyła od Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. 19.812 udziałów w spółce RAF-TRANS Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł każdy udział, reprezentujących 99,06% jej kapitału zakładowego oraz 99,06% głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 1.406.652,00 zł.

Pozostałe 0,94% udziału w kapitale Spółki RAF-TRANS Sp. z o.o. posiadają pracownicy i byli pracownicy Spółki.

PKN ORLEN S.A. posiada 98,32% kapitału zakładowego w ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. oraz 75% kapitału zakładowego Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

Z wyjątkiem powiązań, o których mowa powyżej, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającymi udziały.

Zbyte udziały stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki RAF-TRANS Sp. z o.o., w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.