Nr 81/2004  | 19-10-2004

Zmiany w składzie Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") informuje, iż Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 18 października 2004 r. dokonała zmian w składzie Zarządu. Ma to związek z planowaną zmianą struktury Zarządu - ukierunkowaną na jej efektywne i przejrzyste zarządzanie.