Nr 86/2004  | 01-12-2004

Przejście na ESPI

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („Emitent”) informuje, iż z dniem 1 grudnia 2004 roku, raporty bieżące i okresowe w formie, zakresie i rodzaju określonym przez obowiązujące prawo, Emitent będzie przekazywał za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”).

Zgodnie z § 10 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)(Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2004 Dyrektora Generalnego Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 22 października 2004 roku) .