Nr 89/2004  | 27-12-2004

Umowa pożyczki pomiędzy PKN ORLEN S.A. a ORLEN Deutschland AG

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") informuje, iż w dniu 23 grudnia 2004 roku podpisał z ORLEN Deutschland AG umowę krótkoterminowej pożyczki na kwotę 60 mln EUR na okres od 27 grudnia 2004 roku do 28 lutego 2005 roku. Celem pożyczki jest zabezpieczenie wykonania przez ORLEN Deutschland AG zobowiązań podatkowych wynikających z prowadzonego przez nią obrotu paliwami.

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland AG.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 8 oraz § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).