Nr 1/2005  | 03-01-2005

Kontrakt roczny z BP Polska Spółka z o.o. na sprzedaż benzyn i oleju napędowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 03 stycznia 2005 roku PKN ORLEN S.A. zawarł kontrakt roczny z BP Polska Spółka z o.o. Przedmiotem umowy jest sprzedaż benzyn i oleju napędowego spółce BP Polska Sp. z o.o. w roku 2005. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 2.377.000.000 PLN (brutto).

Powyższa umowa stanowi „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)