Nr 10/2005  | 13-01-2005

Zawarcie umowy z Rafinerią Trzebinia S.A. na dostawy benzyny do pirolizy

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, że PKN ORLEN zawarł umowę z Rafinerią Trzebinia S.A. Przedmiotem umowy jest sprzedaż benzyny do pirolizy spółce Rafineria Trzebinia S.A. Umowa obowiązuje w okresie: 11.01.2005-31.01.2005. Szacunkowa wartość transakcji wynosi 1.084.257 USD (około 3.369.763 PLN).

PKN ORLEN posiada 77,1% udziałów w kapitale zakładowym spółki Rafineria Trzebinia S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 8 oraz § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).